PREČU ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI


 • Vispārējie noteikumi

  SIA “Vito”  (turpmāk Pārdevējs), veikalos iegādātajai precei (turpmāk- Prece) tiek nodrošināta Latvijas likumdošanā paredzētā preces atbilstība līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Garantija):
  Ja preci iegādājas Patērētājs (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus (divus gadus) no Preces piegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
  Precei var tikt noteikta ražotāja garantija, kas var būt garāka nekā norādīts šajos noteikumos. Izmantojot ražotāja nodrošināto garantiju, jāievēro šie garantijas noteikumi, kā arī ražotāja definētie garantijas spēkā esamības un izmantošanas nosacījumi.

  Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.
  Precēm, kurām Preces lietošanas instrukcijā vai citā pievienotajā dokumentā norādīts, ka Preces uzstādīšanu jāveic profesionālim, Garantija ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt dokumentus, kas apliecina šādas Preces uzstādīšanu ar licencēta servisa vai kvalificēta speciālista starpniecību.
  Patērētājs var pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, iesniedzot prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

  Lūgums rūpīgi pievērst uzmanību preces aprakstam un piezīmēm!

  Mēs rūpējamies par mūsu klientiem un nodrošinām visu kas ir nepieciešams – pircēju pirkuma procesu, garantijas noteikumu izskaidrošanu, preces atgriešanas nosacījumus, klientu tiesību nodrošināšanai.