Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Šie preču pirkšanas / pārdošanas noteikumi (turpmāk- noteikumi) ir obligāts juridisks dokuments, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, iegādājoties interneta veikalā .
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt vai papildināt šos noteikumus ievērojot LR likumdošanu. Pārdevējam ir iespēja iepazīties ar noteikumu izmaiņām interneta veikala mājās lapā. Uz pircēju attiecas noteikumi, kuri ir speak no preces iegādes brīža.
  1.3. Iegādāties preces internetveikalā drīkst:
  1.3.1. Pilngadību sasniegušas fiziskās personas;
  1.3.2. Nepilngadīgas personas no 14 līdz18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad tie likumīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
  1.3.3. Juridiskās personas;
  1.3.4. Visu augstākminēto personu likumiskie pārstāvji.
  1.4. Pārdevējs, kas apstiprina šos noteikumus, garantē, ka, saskaņā ar punktu 1.3., pircējiem ir tiesības iegādāties preces “SIA Vito” internet veikalā .
  1.5. Vienošanās starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgta no brīža, kad pircējs interneta veikalā ir noformējis pasūtījumu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar internetveikala lietošanas noteikumiem, kā arī apstiprinājis savu pasūtījumu, nospiežot pogu - noformēt pasūtījumu (skatīt punktu Nr. 5 - preces pasūtīšana, cena, apmaksas kārtība, termiņi).
  1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju tiek saglabāts interneta veikala datu bāzē.
  2. Personīgo datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtīt preci interneta veikalā var pircējs:
  2.1.1. reģistrējoties - ievadot reģistrācijai nepieciešamos personīgos datus.
  2.1.2. bez reģistrācijas .
  2.2. Pircējam, kas iegādājas preces 2.1. punktā norādītajā kārtībā, jānorāda precīzi internetveikala pieprasītie dati: vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.
  2.3. Pieņemot šos noteikumus, pircējs piekrīt, ka viņa dati, kas norādīti punktā 2.2. tiks izmantoti, lai nodrošinātu preču piegādi, kā arī piegādes un mārketinga analīzei.
  2.4. Parakstot šos noteikumus, pircējs piekrīt tam, ka viņa dati tiks apstrādāti preču pārdošanas un piegādes nolūkā, kā arī pircējs piekrīt, ka viņš uz norādīto telefona numuru un e-pastu saņems ziņojumus, kas saistīti ar preču pasūtījumu.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties interneta veikalā, kā arī pasūtot preces, apņemas glabāt un neizpaust nevienam pieslēgšanās informāciju.
  2.6. Pircējs piekrīt, ka personas dati, kurus viņš brīvprātīgi sniedz reģistrācijas formā, tiks apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem.
  2.7. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, kļūdainu personas datu labošanu, bloķēt vai dzēst. Šajā gadījumā pārdevējam nekavējoties jāizpilda pircēja pieprasījums ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā.
  2.8. Pircējam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu avotiem un datiem, to apstrādes mērķi, saņēmējiem, kuriem dati tiek sniegti un kuri tika sniegti vismaz pēdējā gada laikā.
  2.9. Pircējam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu vai viņa personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likuma noteikumus.
  2.10. Datu pārvaldītājs atzīst un ievēro katra pircēja tiesības uz privātumu, kurš reģistrējas interneta. Datu pārvaldītājs apkopo un izmanto Pircēja personas datus (vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu interneta veikala reģistrācijas formā norādīto informāciju), lai apstrādātu preču vai pakalpojumu pasūtījumus, vai izpildītu citas līgumsaistības. Veicot pasūtījumu vai reģistrējoties, klients piekrīt preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem, kas 2.3. nosaka, ka, apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti interneta veikalā "Goodprice.lv", lai analizētu Pārdevēja aktivitātes un izmantotu to mārketinga mērķiem. Tas ietver arī reklāmas un informatīvo ziņojumu nosūtīšanu, reģistrējoties Pircējs piekrīt saņemt jaunumus un līdzīgus materiālus, no kuriem Pircējam ir tiesības atteikties.
  2.11. Datu pārvaldītājs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārziņa partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar precīzu Pircēja pasūtījuma izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var tikt atklāti trešajām personām tikai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
  2.12. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus pasākumus, lai aizsargātu datus no nelikumīgas izdzēšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.
  2.13. Personas, kuras piekritušas, ka viņu dati tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti aktīvā datu bāzē un 2 gadus tiek izmantoti tiešā mārketinga mērķiem. Pircēja dati tiek glabāti 2 gadus pēc pēdējā pirkuma veikšanas. Pēc šī termiņa klienta dati tiek (automātiski) dzēsti. Personas datu automātisku dzēšanu uzrauga atbildīgā persona.


  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem un citu noteikto kārtību, kas norādīta šī interneta veikala informācijas sadaļās.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas- pārdošanas līguma, elektroniski informējot pārdevēju, norādot atgriežamās preces un pasūtījuma numuru, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
  3.3. 3.2. punktā norādītās pircēja tiesības ir spēkā tikai gadījumā, ja atgrieztā prece nav bijusi lietota, vai nav bojāta kādā citā veidā.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto preci un samaksāt norādīto summu.
  3.5. Ja mainās pircēja reģistrētie dati, tos nekavējoties jāatjauno.
  3.6. Pircējs apņemas internetveikala reģistrācijas datus nodot trešajām personām. Ja reģistrācijas dati tiek nejauši nozaudēti, par to nekavējoties jāpaziņo pārdevējam sadaļā: kontakti.
  3.7. Pircējs, kas lieto šī veikala pakalpojumus, piekrīt pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt LR tiesību aktus.
  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas pilnveidot visus nosacījumus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot " interneta veikala pakalpojumus.
  4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja interneta veikala darbības stabilitāti un drošību vai pārkāpj saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātuma aizsardzību attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta "Goodprice.lv" interneta veikala reģistrācijas formā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.
  5. Preces pasūtījums, cenas, piegādes kārtība un ilgums.
  5.1. Pircējs var iepirkties internetveikalā 24 h.diennaktī katru dienu.
  5.2. Šī vienošanās stājas spēkā brīdī, kad pircējs apstiprina savu pasūtījumu, bet pārdevējs nosūta pirkuma apstiprinājumu uz pircēja norādīto e-pastu.
  5.3. Cenas interneta veikalā pie preces un noformētajā pasūtījumā ir norādītas EUR valūtā ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs par preci var norēķināties šādos veidos:
  5.4.1. Apmaksa caur internetbanku - SEB banka, Swedbank, Nordea banka, Citedele banka vai Paysera banka.
  5.4.2. Pircējs apmaksā veikto pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu kādā no bankas filiālēm uz internetveikalā norādītajiem konta numuriem.
  5.5. Pircējs apņemas apmaksāt pasūtījumu nekavējoties, jo pārdevējs sāk pasūtījuma noformēšanu, tikai pēc apmaksas saņemšanas.
  5.6. Pārdevējs pircējam izsniedz rēķina elektronisko versiju, priekšapmaksas rēķina variantu uz norādīto e-pastu, kas tiek saņemts uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Galējais rēķins tiek izrakstīts pēc apmaksas, šāda rēķina papīra formātā tiek piegādāta kopā ar precēm, elektroniskā formātā tiek nosūtīta uz e-pastu.
  6. Piegāde
  6.1. Izvēloties piegādes veidu, pircējam ir precīzi jānorāda piegādes adrese.
  6.2. Pircējs apņemas pieņemt piegādāto preci. Gadījumos, kad pircējs nevar saņemt preci piegādes brīdī, tam nav tiesību celt pretenziju pret pārdevēju.
  6.3. Preci piegādā pārdevējs vai tā pilnvarota persona (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādās preci interneta veikala noteiktajā termiņā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preces piegādes termiņš var tikt mainīts, neparedzētu no pārdevēja iemeslu dēļ. Šādā gadījumā pārdevējam ir pienākums nekavējoties informēt pircēju un vienoties par piegādes laiku.
  6.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes kavēšanos, ja preces piegāde kavējas vai netiek veikta pircēja vai arī no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
  6.6. Pircējam nekavējoties jāziņo pārdevējam, ja prece tiek saņemta bojātā iepakojumā.
  6.7. Ja prece tiek saņemta bojātā iepakojumā, preces saņemšanas brīdī pircējam ir jāatzīmē bojājuma veids kurjera pavadzīmē kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par bojāto preci.
  7. Preces kvalitāte un garantija.
  7.1. Preces, kura tiek tirgota internetveikalā, dati tiek norādīti blakus katrai precei.
  7.2. Pārdevējs nenes atbildību par krāsu atšķirības niansēm starp interneta veikalā redzamo preci un reāli saņemto preci, kas var būt saistītas ar pircēja datora monitora īpatnībām.
  7.3. Pārdevējs uz noteiktu laiku nodrošina kvalitātes garantiju noteikta veida precēm, kuru īpašais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Pēc garantijas servisa pasūtīšanas "Goodprice.lv" aizpilda visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu. Klientam nekas nav jāaizpilda un papildus jādrukā, jāpielīmē iepakojumi, jāseko līdzi.
  7.5. Pircējs apņemas pareizi un droši iesaiņot pārvadājamās preces. "Goodprice.lv" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizi iesaiņotu preču pārvadāšanas laikā, kas tiek atdotas garantijas apkalpošanai.
  7.6. Ja tiek konstatēts, ka precei ir neatbilstība saskaņā ar garantiju, bet gan patērētāja vainas dēļ un / vai nepareizas izmantošanas dēļ defekta novēršanai, nepieciešamā informācija defekta novēršanai.

  8. Preces atgriešana un maiņa.
  8.1. Nekvalitatīva prece var tikt atgriezta vai samainīta. Nauda par atgriezto preci visos gadījumos tiek atgriezta tikai uz pircēja norādīto kontu.
  8.2. Preci drīkst atgriezt 14 darba dienu laikā no saņemšanas brīža, nosūtot pārdevējam paziņojumu par preces atgriešanu, kur tiek norādīts preces pasūtījuma numurs un atgriešanas iemesls.
  8.3. Atgriežot preci, pircējam ir jāievēro šāda kārtība:
  8.3.1. Atgieztajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;
  8.3.2. Prece nedrīkst būt bojāta;
  8.3.3. Prece nedrīkst būt valkāta vai izmantota jebkādā citā veidā (jābūt etiķetes, uzlīmes, aizsargplēve u.t.t) (tas attiecas uz precēm , ka atklāts ražošanas defekts)
  8.3.4. Atgriežot preci, jāuzrāda pirkšanas dokuments vai tā kopija.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības atteikties no preces pieņemšanas, ja nav izpildīts kāds no augstākminētajiem punktiem.
  8.5. Pārdevējs apņemas pieņemt vai samainīt pret identisku, preci ar ražošanas defektu vai kļūdaini nosūtītu preci.
  8.6. Gadījumā, ja pārdevējam nav iespējas samainīt preci, pircējam tiek atgriezta preces maksa, bez preču piegādes izmaksas.
  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu precizitāti. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt kompensāciju par tiešiem zaudējumiem.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot "Goodprice.lv" interneta veikalu.
  9.3. Reģistrējies Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, neizlasīja šos Noteikumus, kaut arī viņam tika dota šāda iespēja.
  9.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai indivīdu vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs var uzsākt dažādas akcijas interneta veikalā pēc saviem ieskatiem.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos atcelt. Akciju noteikumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā tikai no to darbības sākuma brīža un neattiecas uz pasūtījumiem, kas iesniegti pirms akciju vai to izmaiņu izziņošanas.
  10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta ar saziņas līdzekļiem, kas norādīti Pircēja reģistrācijas veidlapā.
  10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēja tīkla nepilnību dēļ.
  11. Noslēguma jautājumi.
  11.1. Šie preču pirkšanas/pārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR likumiem un tiesību aktiem.
  11.2. Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, risinājums tiek meklēts saskaņā ar LR likumiem.