Privātuma politika

  • Informācija klientiem par konfidencialitātes politiku.

    Šī Konfidencialitātes politika kopā ar Lietošanas noteikumiem regulē www.goodprice.lv/ tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes lietošanu un tajā sniegto informāciju un pakalpojumus. Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz trešo pušu lietotnēm, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm pat tad, ja jūs tām piekļūstat no šīs vietnes, vai tās ir šeit minētas.

    Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz informāciju, kura sniegta vai kuru ieguvusi kāda trešā puse. Ja šī Konfidencialitātes politika nav attiecināma, pirms sniedzat informāciju par sevi, jums vajadzētu izlasīt attiecināmo konfidencialitātes politiku un saistītos noteikumus, kuri publicēti tīmekļa vietnē, lietotnē vai citā pakalpojumā, kuru izmantojat. Reģistrējoties lietotāja konta izveidošanai vai citādi izmantojot www.goodprice.lv tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, jums būs jāapliecina, ka esat izlasījuši un izpratuši šo Konfidencialitātes politiku.

    Mūsu datorspeciālisti apstrādā visu informāciju ko Jūs iesniedzat, lietojot mūsu vietni un aizpildot pasūtījumus. Visa informācija ir konfidenciāla un no mūsu puses netiks nodota citam personām.